Κατερίνα
Καλλιακούδη

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια | Σύμβουλος Γάμου

Βιωματικές Ομάδες

Τα μέλη της ομάδας αναπτύσσουν εμπιστοσύνη, επικοινωνία, αλληλοϋποστήριξη και δυνατότητα συνεργασίας.

Μέσα από βιωματικές ασκήσεις, αφήγηση παραμυθιών, ασκήσεις ενδυνάμωσης, παιχνίδι τα μέλη της ομάδας αναπτύσσουν εμπιστοσύνη, επικοινωνία, αλληλοϋποστήριξη και δυνατότητα συνεργασίας.

 

Στόχος είναι η δημιουργία σχέσεων αποδοχής έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να νιώσουν την ασφάλεια να ανοιχτούν στα υπόλοιπα μέλη.
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα στις βιωματικές ομάδες να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν συναισθήματα, να μειώσουν την αυτολογοκρισία, να ανακαλύψουν νέες πλευρές του εαυτού τους, να δοκιμάσουν καινούργιες στάσεις και συμπεριφορές.